"Fran - Trans" S.C. Zygmunt Frankowski i Paweł Frankowski - Transport, Spedycja Krajowa i Międzynarodowa

Tabor

Posiadamy 30 aut spełniajacych wymagania ekologiczne euro 5, euro 3 wyposażonych w nadajniki GPS i telefony komórkowe GSM z podwoziami kontenerowymi do transportu kontenerów: 1x20'solo, 2x20', 1x30', 1x40'DV, 1x40'HC, 1x45'.


Limity wagowe kontenerów morskich

W związku z zaostrzonymi kontrolami inspektorów ITD, którzy przystąpili do rygorystycznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego, szczególnie w zakresie nacisków na oś pojazdów przewożących towary, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania limitów wagowych.

W świetle obowiązujących przepisów i technicznych parametrów powszechnie używanego taboru samochodowego, dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów wynosi 40 t. (dopuszczalny nacisk na oś napędową to 8 t, 10 t lub 11.5 t w zależności od kategorii drogi).

Wyjątkiem jest trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40 stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 t – dmc.

Kontenery równomiernie ładowane jednorodnym towarem nie powinny więc praktycznie przekraczać odpowiednio wagi ładunku:
20’ - 12,0 ton
40' - 22,0 ton
20’ solo – 24,0 ton

OCZYWIŚCIE SĄ MOŻLIWOŚCI PRZEWIEZIENIA KONTENERÓW O MASIE CAŁKOWITEJ PONAD 33 TON, ALE JEST DO TEGO POTRZEBNY SPECJALISTYCZNY SPRZĘT: CIĄGNIK SIODŁOWY 3-OSIOWY ORAZ NACZEPA 4-OSIOWA, TAKI ZESTAW MOŻE WAŻYĆ MAKSYMALNIE 48 TON. Przekazując powyższą informację sugerujemy konieczność zastrzeżenia ww wagi w kontraktach handlowych podpisywanych na eksport/import towarów do/z Polski.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. 138, poz.932)
oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. 138, poz.933)
oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U 103 , poz. 1085) wiąże się z dodatkowymi kosztami konieczności wykupu odpowiednich zezwoleń bądź odładowania towarów z kontenerów. Koszty te winien pokryć zleceniodawca. Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów skutkuje wysokimi karami pieniężnymi, a także dotkliwymi sankcjami administracyjnymi nakładanymi na przewoźników.

"Fran - Trans" S.C. Zygmunt Frankowski i Paweł Frankowski - Transport, Spedycja Krajowa i Międzynarodowa

Szybki kontakt

fran.trans1@wp.pl


tel. +48 24 277 46 81 kom. +48 503 169 061


Brzozów Nowy 6
96-521 Brzozów